Als EURIEC is het ons doel om de bestuurlijke samenwerking tussen België, Duitsland en Nederland in de aanpak van georganiseerde criminaliteit te versterken.

Dit doen we door het opbouwen van netwerken en overlegplatformen, het verhogen van het bewustzijn over de bestuurlijke aanpak van grensoverschrijdende criminaliteit en door het bieden van ondersteuning in casuïstiek. Tevens leveren wij voortdurend informatieproducten die de kennis vergroten over de mogelijkheden tot grensoverschrijdende informatie-uitwisseling.

Dit gebeurt in nauwe samenwerking met de Belgische ARIEC’s, de Duitse partners en de Nederlandse RIEC’s. Op deze manier weten de experts uit de deelnemende landen elkaar sneller te vinden en wordt het gemeenschappelijke bewustzijn over de bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit vergroot.

Nieuwe explainer video: EURIEC’s meerwaarde voor een effectieve grensoverschrijdende bestuurlijke aanpak

Functies EURIEC

Hoewel het EURIEC de grensoverschrijdende bestuurlijke samenwerking sinds 2019 heeft voorzien van een stevige impuls blijft de nood aan internationale samenwerking en informatie-uitwisseling voor bestuurlijke doeleinden bestaan.

In de tweede fase van het EURIEC, de periode van 1 september 2021 tot en met 31 augustus 2023, zetten wij ons, naast casuïstiek en het verhogen van awareness, in op:

  • Het aanzetten tot wijzigingen van bestaande en nieuwe wet- en regelgeving op nationaal en Europees niveau.
  • Het verder (door)ontwikkelen van structurele grensoverschrijdende overlegplatformen tussen besturen.
  • Het verhogen van het bewustzijn over de noodzaak van informatie-uitwisseling voor bestuurlijke doeleinden op internationaal niveau.

Awareness

Vanwege de verschillen tussen België, Nederland en NRW in het bewustzijn over de bestuurlijke aanpak zetten we verschillende awareness-activiteiten in. Variërend van het opbouwen van netwerken en het organiseren van bijeenkomsten, presentaties en colleges tot het publiceren van (wetenschappelijke) artikelen, voorbeeldbrieven en een vakjargonlijst.

Casuïstiek

Aan de hand van meer dan 130 casussen verkregen we inzichten in de mogelijkheden en uitdagingen van grensoverschrijdende uitwisseling van informatie ten behoeve van de bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit. We verwerkten deze inzichten tot informatieproducten zoals informatieve rapporten en praktische handreikingen.

Wetenschappelijke ondersteuning

Wij werken nauw samen met de Katholieke Universiteit Leuven (B), de Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung Noordrijn-Westfalen (HSPV NRW) en de Universiteit van Maastricht (N). De HSPV NRW en de KU Leuven zorgen voor de inhoudelijke en juridische ondersteuning van het EURIEC-project door het toetsen van de bevindingen in concrete casussen. De Universiteit Maastricht ondersteunt bij het effectief verbeteren van de grensoverschrijdende bestuurlijke aanpak en samenwerking in de drie landen.

Geschiedenis EURIEC

Ontstaan

Op 17 mei 2018 heeft het RIEC Limburg de opdracht gekregen om in samenspraak met de Belgische ARIEC’s en de bevoegde instanties in Noordrijn-Westfalen inhoud te geven aan een Euregionaal Informatie- en Expertise Centrum (EURIEC) ter ondersteuning van de bestuurlijke aanpak van grensoverschrijdende georganiseerde criminaliteit. De opdracht hiervoor werd gegeven door Jan Jambon (toenmalig Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken België), Herbert Reul (Innenminister Nordrein-Westfalen) en Ferdinand Grapperhaus (Minister van Justitie en Veiligheid Nederland).

Eerste fase

Tijdens de eerste fase van het EURIEC, de periode van 1 september 2019 tot en met 31 augustus 2021, hebben we de mogelijkheden en uitdagingen voor grensoverschrijdende informatie-uitwisseling voor bestuurlijke doeleinden in kaart gebracht. Deze bevindingen zijn samengevat in het EURIEC Eindrapport.