Governance

Stuurgroepen

Het EURIEC zal worden begeleid door twee stuurgroepen:

Een stuurgroep richt zich op Strategie en Beheer en wordt gevormd door de huidige stuurgroep RIEC Limburg (NL). Deze stuurgroep richt zich, als subsidie aanvrager en –beheerder, op de strategische thema’s in relatie tot het financieel beheer en verantwoordelijkheid.

De stuurgroep Strategie en Beheer werkt nauw samen en stemt af met de stuurgroep Beleid en Ontwikkeling. Deze stuurgroep richt zich op de inhoudelijke ontwikkeling van het EURIEC. De Stuurgroep Beleid en Ontwikkeling wordt samengesteld uit:

  • voorzitter stuurgroep RIEC Limburg, tevens voorzitter stuurgroep EURIEC. Hiermee is de verbinding met de stuurgroep geborgd;
  • Uit de drie landen 2 vertegenwoordigers op het niveau departement;
  • 1 vertegenwoordiger ARIEC + 1 Hoofd RIEC – Oost NL (portefeuillehouder internationaal);
  • Hoofd RIEC Limburg.

Een vertegenwoordiging van de wetenschap uit de drie landen (DE, BE en NL) wordt uitgenodigd de vergaderingen van de stuurgroep Beleid en Ontwikkeling bij te wonen in de rol van adviseur bij daarvoor in aanmerking komende agendapunten.

Klankbordgroep

Twee keer per jaar wordt een informatiebijeenkomst voor een klankbordgroep gehouden.

Middels deze bijeenkomsten zullen organisaties die niet direct betrokken zijn bij de uitvoering van het EURIEC op de hoogte worden gehouden van de vorderingen die zijn gemaakt. Ook bestaat er de gelegenheid tot het stellen van vragen en het maken van opmerkingen over de gang van zaken en de activiteiten van het EURIEC. Tijdens deze klankbordgroep kunnen de deelnemers aangeven welke verwachtingen zij in de toekomst van het EURIEC hebben.

Organisaties die voor deze klankbordgroep worden uitgenodigd zijn onder andere:

EUROPOL, EMR, BENELUX, ENAA, BES, EPICC, Gemeinde Selfkant, Innenministerium NRW, Hochschule für Polizei und Öffentliche Verwaltung NRW (HSPV NRW), Universiteit Maastricht, KU Leuven, Bezirksregierung Köln, ARIEC’s België.

WP to LinkedIn Auto Publish Powered By : XYZScripts.com