Documentatie

Brochure EURIEC

Achtergrondinformatie over het EURIEC.

Folders raadplegen openbare bronnen

Het EURIEC heeft verschillende folders opgesteld om inzicht te geven in de verschillende openbare bronnen die grensoverschrijdend bevraagd kunnen worden.

Op te vragen documenten door vergunning-aanvragers

Een overzicht van documenten die vergunning-aanvragers kunnen opvragen bij overheidsinstanties in België, Duitsland en Nederland.

Informatie opvragen uit het Duitse bevolkingsregister

Tackling Crime Together

Het initiatief van de Benelux en Noordrijn-Westfalen inzake de bestuurlijke aanpak van aan Outlaw Motorcycle Gangs gerelateerde criminaliteit in de Euregio Maas-Rijn.

Voortgangsrapport

Binnen de Europese Unie is men zich reeds algemeen bewust van de noodzaak van een doeltreffende bestuurlijke aanpak van de georganiseerde criminaliteit, in het bijzonder door het aannemen van de vernieuwde Europese veiligheids strategie (2015-2020). Toch staan er nog heel wat uitdagingen op de Europese agenda, vooral voor de lidstaten die het concept van de bestuurlijke aanpak nog niet kennen.

Plan van Aanpak

In het plan van aanpak is meer informatie te vinden over de taken en ambities van het EURIEC.

Infographic

Deze infographic geeft een grafisch overzicht van de taken en werkwijze van het EURIEC.