Wijziging inzage UBO-register Duitsland en België

Het Europese Hof van Justitie oordeelde op 22.11.2022 dat het inzagerecht voor iedereen in het UBO-register in strijd is met het recht op privacy. Deze beslissing heeft ook gevolgen voor de inzage in de UBO-registers in België en Duitsland. In België is de wet- en regelgeving inmiddels aangepast en in Duitsland worden de bestaande regels overeenkomstig uitgelegd met het Europees recht. De UBO-registers zijn, naast overheden, enkel nog toegankelijk voor natuurlijke personen en rechtspersonen met een legitiem belang.

Hoe dit precies werkt leest u hier in de bijgewerkte EURIEC handreikingen.

Meer nieuwsberichten