Vierde EURIEC Klankbordgroep in het teken van vooruitgang

Vrijdag 9 september 2022 vond de vierde, digitale, EURIEC klankbordgroep plaats, deze keer vanuit Studio Radium in Maastricht. De focus lag vooral op de toekomst van de grensoverschrijdende bestuurlijke aanpak: de ontwikkelingen in de partnerlanden, het belang van de voortzetting van de internationale samenwerking en de benodigde veranderingen in wet -en regelgeving op nationaal niveau om de grensoverschrijdende informatie-uitwisseling mogelijk te maken. De bijeenkomst, geleid door EURIEC voorzitter burgemeester Mirjam Clermonts, werd bijgewoond door bijna 100 deelnemers uit verschillende landen en organisaties.

De bijeenkomst startte met een videoboodschap van de Belgische minister van Binnenlandse Zaken, Annelies Verlinden. Ze vertelde meer over het voorontwerp van de Belgische wet bestuurlijke handhaving, welke overigens later die dag door het Belgische kernkabinet werd goedgekeurd. Tevens sprak ze het EURIEC bemoedigend toe en benadrukte ze het belang van het EURIEC om van de strijd tegen de georganiseerde criminaliteit een succes te maken.

Daarna volgden een presentatie over de ontwikkelingen binnen de Sicherheitskooperation Ruhr (SiKo Ruhr) door het hoofd van SiKo Ruhr, de heer Joachim Eschemann, en de première van een nieuwe showcase video over de bijdrage van het EURIEC in de strijd tegen grensoverschrijdende ondermijnende criminaliteit (hier te bekijken). Tot slot presenteerden Rob Hutschemaekers, hoofd EURIEC, en verschillende leden van het EURIEC team de ontwikkelingen binnen het EURIEC en de partnerlanden, waarbij de werkzaamheden ten behoeve van het aanzetten tot wetswijzigingen werden toegelicht.

Ter afsluiting benadrukte EURIEC-coördinator Luud Geerlings dat het delen van informatie over de grenzen voor administratieve doeleinden een dringende noodzaak blijft. “Sinds onze laatste bijeenkomst zijn er miljarden verdiend en al dat geld moet worden witgewassen. Grenzen worden daarvoor misbruikt. We moeten allemaal de urgentie van deze zaak inzien. Criminelen zitten niet stil. Ze gaan gewoon door.” Een belangrijke boodschap is dat nationale overheden bij het opstellen van wetgeving het internationale aspect meenemen.

Wilt u meer weten over de Klankbordgroep? Stuur dan een bericht naar euriec@rieclimburg.nl.

Meer nieuwsberichten