Verplaatsing expertplatform Rotterdam-Antwerpen

Op 11 augustus zou een expertplatform plaatsvinden tussen Nederlandse en Belgische partners omtrent een casus waarbij een subject betrokken is bij criminele activiteiten in Rotterdam. Dit subject zou zijn werkveld recent uitgebreid hebben naar Antwerpen. Aan dit expertplatform zouden onder meer experten van de stad Antwerpen, de stad Rotterdam, het ARIEC Antwerpen, het RIEC Rotterdam en de Belgische en Nederlandse belastingdienst deelnemen.

Omwille van de recente opstoot van het COVID 19 virus in de provincie Antwerpen en de daarbij horende maatregelen bleek het voor verschillende partners onmogelijk om het expertplatform fysiek te laten doorgaan. Vandaar dat gekozen werd om het expertplatform te verschuiven naar een latere datum, afhankelijk van de verspreiding van het virus.

Meer nieuwsberichten