Vergelijking van het wetsontwerp Belgische Directie Integriteitsbeoordelingen Openbaar Bestuur (DIOB) en de Nederlandse wetgeving Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Bibob)

Inleiding

Ten tijde van dit schrijven, april 2023, bespreekt de Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers een wetsontwerp over o.a. de oprichting van de Directie Integriteitsbeoordelingen Openbare Besturen (DIOB). Het wetsontwerp voorziet tevens dat in ieder Belgisch gerechtelijk arrondissement een ARIEC wordt opgericht die ondersteuning kan bieden in het kader van de bestuurlijke aanpak van ondermijnende criminaliteit.


Reactie van het Euregionaal Informatie- en Expertisecentrum (EURIEC) op het wetsontwerp

Volgens het EURIEC is het een mooie evolutie dat het wetsontwerp DIOB voorziet in de uitwisseling met equivalente buitenlandse instellingen (zoals het Landelijk Bureau Bibob). Hierdoor zal het in principe mogelijk zijn om, na het afsluiten van een overeenkomst, informatie grensoverschrijdend uit te wisselen tussen bijvoorbeeld de DIOB en het LBB. Het EURIEC heeft alvast de ambitie om met de wetgevers in Nederland in dialoog te gaan om te kijken of het mogelijk zou zijn een soortgelijk artikel ook in de Nederlandse wetgeving op te nemen (een derde tranche wet Bibob). Vervolgens kan gewerkt worden aan het sluiten van een overeenkomst tussen het LBB en de DIOB.


Daarnaast wijst het EURIEC erop dat, totdat er een overeenkomst gesloten is met andere buitenlandse equivalente instellingen, met de huidige en voorgestelde regelgeving het erg moeilijk zal zijn om informatie te ontvangen over buitenlandse vergunningsaanvragers. Hiervoor zal nationale wetgeving verder aangepast moeten worden. Het EURIEC staat hiervoor in contact met beleidsmakers in België en Nederland om te kijken hoe deze problematiek verholpen kan worden.


Wetsontwerp DIOB-Bibob

Het wetsontwerp vertoont bepaalde gelijkenissen met de Bibob-wetgeving in Nederland. Toch zijn er ook enkele interessante verschillen. Het EURIEC maakte daarom in samenwerking met het ARIEC Limburg (BE) en RIEC Limburg (NL) een algemene vergelijking tussen het Belgische wetsontwerp en de Nederlandse Bibob-wetgeving. Download het document hier.

Meer nieuwsberichten