Van incidenteel naar structureel multidisciplinair overleg: Gemeente Vaals en Stadt Aachen trappen af!

Vanuit de gedachte dat criminaliteit niet bij de grens stopt, slaan de burgemeester van Vaals en de Oberbürgemeisterin van Aken de handen in elkaar. De buurgemeenten bouwen hiermee samen verder aan de reeds bestaande innige band en ervaring met grensoverschrijdende samenwerking. Een fysieke grens tussen de gemeenten bestaat immers niet meer. In een artikel werd een tijd geleden aangegeven dat ‘wanneer een Vaalsenaar zegt: ik ga naar de stad. Dan bedoelt hij Aken’. Helaas blijkt die grens op diverse thema’s wel te bestaan. Ook op het gebied van veiligheid. Wat gebeurt er als de burgemeester van Vaals een horeca- onderneming op basis van de Opiumwet sluit en die persoon vervolgens zijn activiteiten voortzet in Aken? Stadt Aken en partnerstad Vaals bespreken soortgelijke vraagstukken om te onderzoeken of en hoe ze grensoverschrijdend informatie kunnen uitwisselen om barrières hiertegen te kunnen opwerpen.

De aanwezige partijen (Stadt Aachen – Gemeente Vaals – Staatsanwaltschaft Aachen – Belastingdienst NL en DE – EURIEC) kijken terug op een efficiënt expertplatform en zien met vertrouwen toekomstige overleggen tegemoet.

Voor nu, alle deelnemers hartelijk dank voor jullie inzet, bijdragen en motivatie om ook deze grens tussen de gemeenten te slechten!

Meer nieuwsberichten