“Regionaal informatie- en expertisecentrum Noordrijn-Westfalen (RIEC NRW)” – Presentatie van het projectwerk van de studenten van de HSPV NRW op 21.06.2023 in Keulen


Het projectwerk van de studenten van de Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung Nordrhein-Westfalen (HSPV NRW) dit jaar, onder leiding van Prof. Dr. Christof Muthers, was getiteld “Regionaal Informatie- en Expertisecentrum Noordrijn-Westfalen (RIEC NRW)”. Als onderdeel van hun projectwerk hielden de Duitse studenten zich bezig met de integrale samenwerking tussen instanties tegen de georganiseerde misdaad in verband met arbeidsmigratie uit Zuidoost-Europa in Noordrijn-Westfalen, en preventieve maatregelen. Het doel van het project was om een bestuurlijke aanpak te ontwikkelen waarmee het concept van de Nederlandse Regionale Informatie en Expertise Centra (RIEC’s) overgebracht kan worden naar NRW.

Voor de uitwerking werkten de studenten aan onderwerpen als Europees recht, betrokken instanties, gegevensuitwisseling en -bescherming, het bewustzijn van de gemeenten en verschillende mogelijke organisatievormen. Als resultaat van het projectwerk presenteerden de studenten een model dat de problemen van arbeidsmigratie uit Zuidoost-Europa preventief moet aanpakken en de samenwerking tussen de verschillende bevoegde autoriteiten moet versterken, rekening houdend met gegevensbescherming. Het projectwerk werd ondersteund door de Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung des Landes Nordrhein-Westfalen (MHKBD NRW) en de EURIEC. Naast het publiek in de zaal sloten online ook veel geïnteresseerde vertegenwoordigers van verschillende autoriteiten (gemeenten, districten, ministeries, BKA, enz.) aan.

Meer nieuwsberichten