Raadplegen Nederlands UBO-register door buitenlandse bestuursorganen

Op 27 september 2020 is eindelijk het Nederlandse UBO-register in werking getreden. Met dit register kan worden nagegaan wie de uiteindelijk belanghebbende (Ultimate Benificial Owner; UBO) van een juridische entiteit is. Een UBO is de persoon die uiteindelijke eigenaar is of de uiteindelijke zeggenschap heeft. Dit register bevat gegevens over UBO’s van juridische entiteiten die in Nederland zijn opgericht en is ook door buitenlandse bestuursorganen te raadplegen via de Kamer van Koophandel.

Zie hier de folder ‘Raadplegen Nederlandse UBO gegevens’ aan de hand waarvan buitenlandse bestuursorganen informatie over UBO’s van Nederlandse entiteiten kunnen raadplegen. Entiteiten die verplicht zijn UBO-gegevens te registreren in dit register hebben tot 27 maart 2022 de tijd om de benodigde gegevens aan te leveren. Tot die tijd is het dus mogelijk dat benodigde UBO-gegevens niet beschikbaar zijn.

Meer nieuwsberichten