Publicatie onepagers raadplegen buitenlandse openbare bronnen

In verschillende casussen  die bij het EURIEC ingebracht werden, vroegen Belgische, Duitse en Nederlandse gemeenten naar informatie die ook raadpleegbaar is via openbare bronnenonderzoek. Naar aanleiding hiervan ontwikkelde het EURIEC onepagers die een overzicht geven van welke buitenlandse openbare bronnen bestaan, welke informatie raadpleegbaar is via deze openbare bronnen en een korte handleiding over hoe deze bronnen geraadpleegd kunnen worden. Er werden onder meer folders ontwikkeld voor het raadplegen van ondernemingsgegevens, kadastrale gegevens en insolventiegegevens.

Deze folders zijn raadpleegbaar via de EURIEC-site onder documentatie.

Meer nieuwsberichten