Overleg met kabinet van Vlaams minister van Justitie en Handhaving: op weg naar een grenzeloze bestuurlijke handhaving

In België worden zowel op federaal als op Vlaams niveau initiatieven genomen om de bestuurlijke handhaving te versterken. De idee is dat een doeltreffende bestuurlijke handhaving, de strafrechtelijke aanpak van criminelen kan aanvullen zodat de georganiseerde criminaliteit effectief en efficiënt bestreden kan worden. Op Vlaams niveau werd de ambitie om de bestuurlijke handhaving te versterken reeds uitgesproken in de beleidsnota van de minister van Justitie en Handhaving, Zuhal Demir (https://publicaties.vlaanderen.be/view-file/32233). Deze beleidsnota is verder uitgewerkt in een visienota die op relatief korte termijn in een wettelijk kader gegoten zal worden.

Bijzonder aan de beleidsnota en de visienota is de erkenning dat (grens)gemeenten in toenemende mate af te rekenen krijgen met grensoverschrijdende criminaliteit, voornamelijk vanuit Nederland. Vandaar dat de Vlaamse regering beseft dat het niet enkel noodzakelijk is om informatie te verkrijgen van Vlaamse inspectiediensten of van federale instanties, maar dat het ook belangrijk is om over landsgrenzen heen informatie te verkrijgen en te verstrekken. Het EURIEC bood tijdens het gesprek met de adjunct-kabinetschef van justitie en handhaving aan om de Vlaamse regering verder te adviseren over hoe dergelijke grensoverschrijdende informatie-uitwisseling er idealiter uit dient te zien. Zo wees het EURIEC er bijvoorbeeld op dat niet enkel het bureau BIBOB informatie heeft over de vergunningverlening, ook Nederlandse gemeenten hebben dus kostbare informatie die dienstig kan zijn voor Vlaamse instanties.

Het kabinet van Zuhal Demir en het EURIEC zullen in de toekomst contact met elkaar blijven onderhouden om zo samen te werken aan een grenzeloze bestuurlijke handhaving. Via onze website en LinkedIn zal u verder op de hoogte gehouden worden van deze en andere wetgevende initiatieven in zowel België, Duitsland als Nederland.

Meer nieuwsberichten