Nieuwsbrief EURIEC 2023, nummer 3

Een grote uitdaging in de grensoverschrijdende aanpak van georganiseerde criminaliteit is het begrijpen van elkaars taal. Dit gaat verder dan de letterlijke vertaling; het gaat er ook om hoe men in elk land bepaalde termen, zoals de bestuurlijke aanpak, invulling geeft. Daarom is het zo belangrijk dat we elkaar blijven treffen om hierover te
praten en te begrijpen hoe we zaken zien. In deze editie leest u hoe onze collega’s hieraan werken. Bijvoorbeeld door deelname aan internationale netwerkbijeenkomsten, het stage lopen bij internationale partners en ook de interpretatie en vergelijking van wetgeving in landen die deelnemen aan het EURIEC. Daarnaast werken we ook samen met de nieuwe generatie studenten, onder meer om te zien of en hoe concepten uit het ene land toegepast kunnen worden in het andere land.

Meer nieuwsberichten