Nieuwsbrief EURIEC 2023, nummer 1

De afgelopen periode hebben velen van u deelgenomen aan de communicatie-enquête van het EURIEC, waarvoor dank. Een van de doelen van deze enquête was het inventariseren van onderwerpen die voor u interessant zijn. Want deze nieuwsbrief gaat niet alleen over het EURIEC, maar ook over het verspreiden van kennis over de grensoverschrijdende bestuurlijke aanpak: de laatste ontwikkelingen, praktische instrumenten, betrokken instellingen, etc.

De resultaten van de enquête worden momenteel verwerkt, maar in deze editie geven we graag vast gehoor aan de vraag om informatie over de inrichting van de bestuurlijke aanpak in de deelnemende landen. Daarom in deze editie meer informatie over het 5-jarige jubileum van de ARIEC’s en de bestuurlijke aanpak in België, met dank aan Annemie De Boye (ARIEC Limburg). Ook illustreren we aan de hand van twee persberichten resultaten uit de praktijk en informeren we u onder meer over de laatste stand van zaken omtrent inzage in het UBO-register.

Meer nieuwsberichten