Nieuwsbrief EURIEC 2022, nummer 3

‘Neem het internationale aspect mee bij het opstellen van nationale wetgeving’, was de oproep tijdens de vierde EURIEC Klankbordgroep. Dit internationale aspect is relevant, want een effectieve bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit lukt alleen als we over de grens samenwerken. Dit begint bij bewustzijn en lukt alleen als de wet- en regelgeving op nationaal niveau wordt aangepast om de grensoverschrijdende informatie-uitwisseling mogelijk te maken.

In deze nieuwsbrief leest u onder meer hoe het EURIEC zich inzet voor een groter bewustzijn in Noordrijn-Westfalen en Nedersaksen, welke kansen wij zien op lokaal niveau in Nederland en wat de huidige status is van het nieuwe wetsontwerp bestuurlijke handhaving in België

Meer nieuwsberichten