Nieuwsbrief EURIEC 2022, nummer 1

Graag informeren wij u in deze nieuwsbrief over de recente activiteiten van het EURIEC en de wijze waarop we u trachten te ondersteunen in de grensoverschrijdende bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit. De resultaten bestrijken veel domeinen en motiveren om samen met u de schouders onder te (blijven) zetten.

Meer nieuwsberichten