Nieuwe handreiking ‘Internationale overlegplatforms: best practices & aanbevelingen’

De afgelopen jaren is er in toenemende mate aandacht voor de grensoverschrijdende bestuurlijke aanpak van criminaliteit. Dat leidt tot de behoefte van bestuurlijke autoriteiten in de diverse landen elkaar te ontmoeten. Ontmoetingen om casussen te bespreken en mogelijkheden van samenwerking te verkennen. Bij dergelijke internationale ontmoetingen treffen zich organisaties/personen uit verschillende (overleg-)culturen met verschillende bevoegdheden, processen en procedures. Met deze verschillen is rekening te houden om te komen tot een succesvol overleg.

Vanuit de ervaringen van het EURIEC is dit document samengesteld dat beoogt de Do’s en Don’ts bij het organiseren van een dergelijk internationaal platform als handige handreiking te presenteren. Een hulpmiddel voor degene die de organisatie van een dergelijk overleg overweegt.

Meer nieuwsberichten