Limburgse grensgemeente (NL) – EURIEC – Duitse grensgemeente (D)

Een ‘grensoverschrijdende’ kennismaking tussen een Nederlands Limburgse grensgemeente en een aangrenzende Duitse stad in het kader van de bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit. De Duitse grensgemeente heeft een kilometers lange grenslijn met Nederlands Limburg. Met de gedachte dat criminaliteit niet stopt bij de grens, is deze ontmoeting georganiseerd.

Het EURIEC heeft een toelichting gegeven over de Nederlandse bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit en het belang van grensoverschrijdende informatie-uitwisseling ten behoeve van deze bestuurlijke aanpak.

Ondanks het feit dat er grote verschillen bestaan in bevoegdheden en taken tussen de Nederlandse en Duitse gemeenten, is er bereidheid om de krachten te bundelen en daar waar dit juridisch mogelijk is informatie te delen. De Nederlandse en Duitse gemeente zullen in de toekomst samen met het EURIEC onderzoeken waar de mogelijkheden en knelpunten liggen in de grensoverschrijdende informatie-uitwisseling.

Meer nieuwsberichten