KommunalPraxis spezial

Het EURIEC heeft in samenwerking met de Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung NRW een bijdrage geschreven in het Duitse vaktijdschrift Kommunalpraxis spezial, met de titel genaamd:  (Grenzüberschreitende) Bekämpfung der organisierten Kriminalität in Nordrhein-Westfalen – auch eine Aufgabe der Ordnungsbehörden?

Het artikel gaat in op de verbinding tussen de uitvoering van de wettelijke taken en de omgang met criminaliteit gerelateerde informatie door het bestuur, voornamelijk vanuit het oogpunt van de deelstaat Noordrijn-Westfalen. Er wordt echter ook een vergelijking gemaakt met de juridische situatie in Nederland.

Landsgrenzen vormen geen belemmering voor criminelen. Sterker nog, criminelen maken bewust gebruik van landsgrenzen om hun activiteiten verborgen te houden voor overheden en opsporingsinstanties. Bij de aanpak van ondermijning blijken landsgrenzen een grote barrière te vormen. Zo kent elk land zijn eigen wet- en regelgeving, talen en zijn er verschillen in de (bestuurlijke) bevoegdheden en verantwoordelijkheden. Daarnaast zijn er grote verschillen in de mate van bewustzijn omtrent ondermijning en specifieker de rol van het bestuur in de aanpak hiervan. In Nederland wordt sinds geruime tijd (georganiseerde) criminaliteit niet alleen strafrechtelijk bestreden, maar ook via bestuursrechtelijke kanalen. Hierbij rijst dan de vraag hoe dit is georganiseerd in onze buurlanden?

Meer nieuwsberichten