Interactieve bijeenkomst Klankbordgroep EURIEC

Op 26 februari 2021 vond de tweede klankbordgroep van het EURIEC plaats. Doordat de bijeenkomst, omwille van de coronamaatregelen, online plaatsvond kon een groot aantal vertegenwoordigers deelnemen om zo mede richting te geven aan de toekomst van het EURIEC; in totaal namen 90 vertegenwoordigers van 63 verschillende organisaties uit België, Duitsland en Nederland deel.

Tijdens de klankbordgroep gingen Mirjam Clermonts-Aretz (voorzitter EURIEC stuurgroep), Rob Hutschemaekers (Hoofd EURIEC) en Luud Geerlings (Coördinator EURIEC) in op de activiteiten en bevindingen van het EURIEC gedurende het eerste jaar. Daarnaast wierpen we samen met de deelnemers een blik in de toekomst op het tweede jaar en een mogelijke tweede fase van het EURIEC. Nadat de deelnemers in verschillende breakout rooms hun visie op deze toekomst deelden, werd de conclusie hiervan besproken tijdens het plenaire gedeelte. Enkele punten die naar voren kwamen tijdens de breakout rooms waren de nood om te focussen op bepaalde thematieken zoals havens en vakantieparken, daarnaast werd ook aangehaald dat ingezet moet blijven worden op het verhogen van het bewustzijn. Ten slotte presenteerde de Universiteit Maastricht een overzicht van hun tussentijdse evaluatie van het EURIEC.

Wij danken alle deelnemers voor hun inbreng, medewerking aan het project en de positieve feedback na deze geslaagde bijeenkomst. Door het dialoog met en feedback van onze verschillende partners kunnen wij de uitvoering van ons werk beter afstemmen op de visie en behoeften van onze partners.

Meer nieuwsberichten