Het EURIEC publiceert ‘Handleiding verstrekking van gegevens van het Nederlandse bevolkingsregister aan EU-overheidsorganen’ voor Nederlandse gemeenten.

Gegevens uit het Nederlandse bevolkingsregister mogen niet zomaar gedeeld worden met buitenlandse gemeenten. Dit geldt ook voor gegevens die in het kader van de bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit gedeeld zouden worden. Om het mogelijk te maken om deze gegevens, onder voorwaarden, te delen met buitenlandse gemeenten, is het vereist dat Nederlandse gemeenten hun lokale BRP verordening aanpassen.

Een voorbeeld (Fictief scenario. Alle overeenkomsten met bestaande mensen of organisaties berusten op toeval):
In een openbare inrichting in België of Duitsland wordt een hoeveelheid harddrugs gevonden. De bevoegde autoriteiten besluiten het pand voor enkele maanden te sluiten. De eigenaar moet hierover worden geïnformeerd en moet de kans krijgen zijn of haar zienswijze te geven. De eigenaar is inmiddels verhuisd naar Nederland, vlak over de grens. Om de eigenaar te informeren wil de bevoegde autoriteit een bevestiging krijgen van het vermoedelijke adres in Nederland.

Om de verstrekking van BRP-gegevens vanuit Nederland mogelijk te maken is het vereist dat Nederlandse gemeenten een wijziging doorvoeren in hun gemeentelijke Verordening Gegevensverstrekking BRP. Het EURIEC biedt Nederlandse gemeenten deze handleiding waarmee de gemeente de aanpassing van de Verordening Gegevensverstrekking BRP kan realiseren. Bij deze handleiding, ten behoeve van de aanpassing van de gemeentelijke Verordening Gegevensverstrekking BRP, wordt een hand-out verstrekt waarin alle benodigde stappen beknopt worden weergegeven.

Heeft u als gemeente ondersteuning nodig bij het opvragen van deze informatie? Neem gerust contact met ons op.

Meer nieuwsberichten