Het EURIEC op de agenda van het Vlaams Parlement

Tijdens de zitting van de commissie Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie van 13 oktober 2020 kwam het belang van internationale samenwerking wat betreft de bestuurlijke aanpak, aan bod in het Vlaams Parlement. De aanleiding hiervoor was een parlementaire vraag van de burgemeester van Kinrooi en tevens Vlaams parlementslid, Jo Brouns.

Er werd onder meer de vraag gesteld hoe de Vlaamse minister, Zuhal Demir, in de toekomst zal inzetten op het verbeteren van de grensoverschrijdende samenwerking inzake de bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit. Hierbij verwees mijnheer Brouns uitdrukkelijk naar de rol die het EURIEC speelt in het bewust maken van de burgemeesters en beleidsmakers in de grensstreek, dat internationale samenwerking ook in de bestuurlijke aanpak noodzakelijk is. Daarnaast werd ook ingegaan op het einddoel: namelijk het mogelijk maken om echt gezamenlijk op te kunnen treden tegen criminelen.

De minister erkende de noodzaak voor meer internationale samenwerking maar erkende dat er op puur Vlaams/Belgisch niveau ook nog grote stappen gezet moeten worden. Momenteel wordt er reeds gewerkt aan een Vlaams wettelijk kader voor de informatie-uitwisseling binnen een werkgroep over georganiseerde misdaad. Aan deze werkgroep neemt ook Annemie De Boye, lid van de EURIEC-stuurgroep deel, om bij de ontwikkeling van een wettelijk kader ook aandacht te hebben voor de internationale informatie-uitwisseling. Tenslotte is het ook mogelijk dat de internationale informatie-uitwisseling wat betreft de bestuurlijke aanpak aan bod zal komen op de Nederlands-Vlaamse top op 4 november 2020.

De vraag van parlementslid Jo Brouns en het uigebreid antwoord van Vlaams minister Zuhal Demir, kan via volgende link worden bekeken: https://www.vlaamsparlement.be/commissies/commissievergaderingen/1424447/verslag/1431585

Meer nieuwsberichten