Het EURIEC en het RIEC Limburg reageren op Nederlands voorstel ‘wijzigingswet beperking toegang UBO-register’

Naar aanleiding van de uitspraak van het Europees Hof van Justitie moest de Nederlandse wetgeving in verband met de toegang tot het UBO-register worden aangepast. In het UBO-register staat aangegeven wie de ‘Ultimate Beneficial Owner’ is van een onderneming. De informatie uit dit register wordt onder andere gebruikt voor de bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit. In juni was het mogelijk te reageren op het wetsvoorstel via een internetconsultatie. Zowel het RIEC Limburg als het EURIEC hebben bij deze consultatie aandacht gevraagd voor de positie van besturen in dit wetsvoorstel.

De voorgenomen wetswijziging voorziet voor besturen geen toegang tot het UBO-register. Voor Nederlandse gemeenten is dit uiteraard onwenselijk voor het eigen onderzoek in het kader van de Bibob-wetgeving. Ook buitenlandse bestuursorganen hebben een rol in het voorkomen en aanpakken van georganiseerde ondermijnende criminaliteit. Ook zij kunnen via vergunningverlening of het al dan niet toekennen van aanbestedingen voorkomen dat geld witgewassen wordt. Om samen een vuist te kunnen maken tegen de georganiseerde criminaliteit, is het ook nodig hen (eventueel na het aantonen van een legitiem belang) toegang te geven tot het register.

Meer nieuwsberichten