Het EURIEC adviseert de Europese Commissie over de nieuwe EU-strategie tegen georganiseerde criminaliteit

De Europese Unie en de lidstaten worden zich meer en meer bewust van het feit dat georganiseerde criminaliteit een belangrijke bedreiging vormt voor de veiligheid van EU-burgers. Criminele bendes boeken enorme winsten en gebruiken deze winsten om in de legale economie te infiltreren, bijvoorbeeld door het witwassen van geld. Met het doel om de verdere vermenging van de onderwereld met de bovenwereld tegen te gaan, werkt de Europese Commissie aan een nieuwe strategie voor de periode 2021-2025. Om deze strategie zo doeltreffend en allesomvattend  mogelijk  te maken vroeg de Europese Commissie feedback aan diverse partners. Als Europees pilootproject heeft ook het EURIEC feedback kunnen aanleveren.

Het EURIEC wijst de Europese Commissie er onder meer op dat het bestrijden van georganiseerde criminaliteit niet enkel een taak hoort te zijn van politie en justitie maar dat ook andere partners, zoals gemeenten hierin een belangrijke rol kunnen en dienen te spelen. Deze rol dient in de nieuwe strategie idealiter ook benoemd te worden. Daarnaast stipt het EURIEC aan dat het gedurende het project duidelijk wordt dat ook gemeenten en andere partners zich meer en meer bewust worden van de rol die zij kunnen spelen. Om deze taak zo goed en efficiënt mogelijk uit te kunnen voeren, is een goede informatiepositie een noodzakelijke voorwaarde.

Deze goede informatiepositie ontbreekt echter vaak wanneer de benodigde informatie voor een bestuurlijke aanpak in het buitenland zit. Bijvoorbeeld, als het gaat om EU-burgers die in een ander EU-land een bedrijf/onderneming willen starten en hiervoor een vergunning aanvragen. In veel gevallen is de mogelijkheid om informatie over deze buitenlandse burgers te verzamelen vaak beperkt. Vandaar dat het EURIEC in haar feedback aan de Europese Commissie vraagt om in de strategie voor 2021-2025 oog te hebben voor de nood aan een doeltreffende internationale informatie-uitwisseling voor bestuurlijke doeleinden. Wetgevende initiatieven, zowel op nationaal als Europees niveau, dienen steeds die nood aan informatie-uitwisseling, ook grensoverschrijdend, in aanmerking te nemen. Indien dit gebeurt, dan kunnen ook (bestuurlijke) overheden georganiseerd én grensoverschrijdend optreden tegen georganiseerde criminaliteit.

Als EURIEC blijven we uiteraard bereid om onze ervaringen en deskundigheid te delen met de Europese Commissie bij de verdere uitwerking van de EU-strategie ter bestrijding van de georganiseerde criminaliteit.

Meer nieuwsberichten