Grensoverschrijdende uitwisseling van politiegegevens voor bestuurlijke doeleinden: EURIEC presenteert nieuwe folder en juridische nota in Eindrapport thema-serie

“We kunnen georganiseerde misdaad beter bestrijden als we samenwerken.” Met die woorden verwelkomde Herbert Reul, Minister van Binnenlandse Zaken van de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen de deelnemers van de EURIEC klankbordgroep eind vorig jaar. Maar wat is er precies mogelijk in de gezamenlijke bestuurlijke aanpak van grensoverschrijdende criminaliteit? Het EURIEC presenteert de komende weken voor elk van de zeven thema’s uit het Eindrapport fase 1 een samenvattend overzicht én een gedetailleerde juridische toelichting, zodat u meer kunt leren over de mogelijkheden en belemmeringen bij de bestuurlijke samenwerking tussen België, Nederland en NRW op het gebied van georganiseerde criminaliteit.

Deze week: welke informatie mag er tussen België, Nederland en NRW gedeeld worden op het gebied van politiegegevens?

In het huis van een persoon wordt een drugslab gevonden. Dezelfde persoon heeft net over de landsgrens een horeca-vergunning aangevraagd. Kunnen nationale politiegegevens overgemaakt worden aan een lokaal bestuur in het buitenland, zodat er daar rekening mee gehouden kan worden bij bestuurlijke controles of vergunningverlening?

Weet u het antwoord? Wilt u weten wat er op het gebied van uitwisseling van politiegegevens wel of niet mogelijk is en welke gevolgen dit heeft voor de praktijk? Download dan nu de folder en de nota ‘Grensoverschrijdende uitwisseling van politiegegevens voor bestuurlijke doeleinden’.

Volgende week: EURIEC-thema serie, deel 2 van 7: ‘Grensoverschrijdende uitwisseling van gegevens uit het bevolkingsregister’.

Meer nieuwsberichten