Geslaagde derde bijeenkomst Klankbordgroep EURIEC

Op 26 november 2021 vond de derde EURIEC Klankbordgroep plaats. Hoewel de halfjaarlijkse bijeenkomst ook deze keer online plaatsvond, was de opkomst bijzonder hoog; 122 vertegenwoordigers van 47 organisaties uit België, Duitsland en Nederland sloten aan om meer inzicht te krijgen in de werkzaamheden van het EURIEC. Ook vanuit enkele andere Europese landen waren er vertegenwoordigers aanwezig om lessen te trekken uit de bevindingen van het EURIEC.

Na een korte introductie door Mirjam Clermonts, voorzitter van de EURIEC-stuurgroep, gaf Rob Hutschemaekers, hoofd EURIEC, een overzicht van de werkzaamheden van het EURIEC tijdens de eerste fase (2019-2021). Tevens blikte hij vooruit op de tweede fase (2021-2023), waarin naast casuïstiek en het verhogen van awareness ook het opzetten van structurele overleggen en het aanzetten tot wijzigingen van wet- en regelgeving belangrijke aandachtspunten zijn.

Drie sprekers van deelnemende organisaties, Annemie De Boye (coördinator ARIEC Limburg, België), Marc Röckinghausen (professor Fachhochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung) en Luud Geerlings (coördinator EURIEC), gingen vervolgens dieper in op enkele casussen en fenomenen, waaronder arbeidsmigratie, witwassen en vergunningverlening.

Uit de drie presentaties bleek een soortgelijke conclusie: voor een effectieve internationale informatie-uitwisseling en internationale bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit is een aanpassing van de nationale wetgeving noodzakelijk.

Deze conclusie sloot aan bij de bevindingen van het EURIEC, beschreven in het eindrapport van de eerste fase (2019-2021). Dit rapport vindt u hier op de website. In het eindrapport wordt verwezen naar verschillende nota’s. Deze worden de komende weken op de website geplaatst.

Meer nieuwsberichten