Expertplatform Rotterdam-Antwerpen

Het oorspronkelijk op 11 augustus geplande expertplatform heeft op 28 augustus alsnog digitaal plaatsgevonden. In verband met de coronamaatregelen is besloten om niet, zoals eerder gepland, met de Nederlandse partners af te reizen naar Antwerpen.

De gemeente Rotterdam heeft bij het EURIEC een casus aangebracht waarbij een subject betrokken bij criminele activiteiten in Rotterdam, mogelijk diens activiteiten heeft uitgebreid naar de Stad Antwerpen. Doel van het expertplatform was het informeren van de Stad Antwerpen alsook het onderzoeken van de mogelijkheden om fiscale gegevens uit te wisselen. Aan dit expertplatform hebben experts van de Stad Antwerpen, gemeente Rotterdam, het ARIEC Antwerpen, het RIEC Rotterdam, de Belgische federale politie, het Nederlandse OM en de Belgische en Nederlandse belastingdienst deelgenomen.

Het expertplatform heeft geleid tot het besluit om eerst aan de hand van fiscale bevoegdheden de beeldvorming te verbeteren waarna zal worden gekeken of, en wat voor informatie gedeeld kan worden met de Stad Antwerpen en/of de politie Antwerpen. Aan de hand van deze casus zal worden getoetst of en in hoeverre het mogelijk is om fiscale gegevens, verkregen uit België, in Nederland te gebruiken voor bestuurlijke doeleinden.

Meer nieuwsberichten