Expertplatform grensgemeenten Brabant-Antwerpen

Het EURIEC organiseerde, samen met de partners van het ARIEC Antwerpen en de Taskforce-RIEC Brabant-Zeeland, een expertplatform tussen verschillende Brabantse en Antwerpse grensgemeenten. Het doel van de bijeenkomst in Essen was tweeledig: ten eerste een fysieke kennismaking tussen de medewerkers van de verschillende grensgemeenten, en daarnaast het bespreken van best-practices en recente ontwikkelingen. Zo bespraken we de pilootprojecten van de gemeente Breda op het bedrijventerrein van Hazeldonk-Meer en de mogelijke ontwikkeling van een Directie Integriteitsbeoordeling voor Openbare Besturen (DIOB) in België.

Het expertplatform bewees zijn meerwaarde doordat de medewerkers van de andere gemeenten elkaar konden leren kennen en van elkaars ervaringen konden leren. Daarom organiseren we over een zestal maanden een volgend overlegplatform. Mocht er in de tussentijd sprake zijn van grensoverschrijdende casussen, dan worden die tijdens een kleinere bijeenkomst besproken. Het EURIEC bedankt alle deelnemers aan het expertplatform en in het bijzonder de gemeente Essen voor de ter beschikkingstelling van de raadzaal. Daarnaast ook bedankt aan het ARIEC Antwerpen en de Taskforce RIEC voor de prettige samenwerking!

Meer nieuwsberichten