Expertplatform Antwerpen-Tilburg

Naar aanleiding van een vraag van de Stad Antwerpen heeft het EURIEC een expertplatform georganiseerd met de gemeente Tilburg. De Stad Antwerpen heeft het EURIEC (via het ARIEC Antwerpen) gevraagd naar de mogelijkheden om in het kader van vergunningverleningsprocedures met Nederlandse ingezetenen informatie op te vragen bij een Nederlandse gemeente.

Bij deze bijeenkomst waren de volgende partners aanwezig: het ARIEC Antwerpen, het Taskforce-RIEC Brabant-Zeeland, ambtenaren van de gemeente Tilburg en het EURIEC.

Het expertplatform stond in het teken van kennismaking en een nadere verkenning van de vraagstelling van Stad Antwerpen. Vervolgens zijn verschillende wijzen van informatie-uitwisseling besproken. Een oplossing voor de vraagstelling blijkt echter niet eenvoudig te zijn. Een groot struikelblok blijkt het feit dat het zou gaan om het overmaken van een lijst van vergunning aanvragers. Dit is immers een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer en deze inbreuk dient zo minimaal mogelijk te zijn. Hoe sterker de inbreuk op de persoonlijke levenssfeer, des te dringender is de noodzaak om de uitwisseling te baseren op een uitdrukkelijke wettelijke grondslag. Vandaar dat de partijen tegen de volgende bijeenkomst zullen bekijken welke mogelijkheden een meer getrapte benadering zou kunnen bieden. Hierbij zou eerst gekozen kunnen worden voor de mogelijkheden die kleinere inbreuken op de verstrekking van persoonsgegevens, zoals het delen van paspoortnummers, bieden. Daarnaast moeten de wettelijke normen waarom je dergelijke informatie zou willen, ongeveer hetzelfde zijn. Tegen de volgende vergadering zal daarom een vergelijking gemaakt worden tussen de wettelijke kaders in België en Nederland.

Meer nieuwsberichten