EURIEC thema-serie deel 7: grensoverschrijdende uitwisseling van financiële gegevens voor bestuurlijke doeleinden

Elke week presenteren we een van de zeven thema’s uit het EURIEC Eindrapport Fase 1 om u een beknopt én uitgebreid overzicht te geven van de mogelijkheden en belemmeringen bij de bestuurlijke samenwerking tussen België, Nederland en NRW op het gebied van georganiseerde criminaliteit. In het laatste deel van de EURIEC thema-serie leest u meer over de grensoverschrijdende uitwisseling van financiële gegevens

Financiële gegevens uit een ander land kunnen voor een lokaal bestuur cruciaal zijn om misbruik van legale structuren te stoppen. Bij de beoordeling van een vergunningsaanvraag wordt soms bijvoorbeeld ook de fiscale betrouwbaarheid van de aanvrager onderzocht. Bij een buitenlandse aanvrager zijn in dat geval fiscale gegevens uit het buitenland nodig. Hoewel er in België, Duitsland en Nederland geen uitdrukkelijke rechtsgrondslag is voor de voor de verstrekking van belastinggegevens aan buitenlandse gemeenten, zijn er in bepaalde gevallen tóch uitzonderingen.

Wilt u weten in welke gevallen informatie-uitwisseling mogelijk is? Download dan nu de folder en de nota ‘Grensoverschrijdende uitwisseling van financiële gegevens voor bestuurlijke doeleinden’.

Dit was het laatste deel uit deze EURIEC thema-serie. Wij hopen dat onze bevindingen leiden tot meer inzicht over de mogelijkheden tot grensoverschrijdende informatie-uitwisseling voor bestuurlijke doeleinden, in de strijd tegen georganiseerde criminaliteit. Hebt u vragen of wilt u in contact komen met het EURIEC? Neem dan hier contact op.

Meer nieuwsberichten