EURIEC thema-serie deel 6: grensoverschrijdende invordering van bestuurlijke sancties en herstelvorderingen

Elke week presenteren we een van de zeven thema’s uit het EURIEC Eindrapport Fase 1 om u een beknopt én uitgebreid overzicht te geven van de mogelijkheden en belemmeringen bij de bestuurlijke samenwerking tussen België, Nederland en NRW op het gebied van georganiseerde criminaliteit. In deel 6 van de EURIEC thema-serie leest u meer over bestuurlijk afpakken: de grensoverschrijdende invordering van bestuurlijke sancties en herstelvorderingen.

Burgers kunnen zowel in België, Duitsland en Nederland bestuurlijke boetes en herstelvorderingen opgelegd krijgen. Deze boetes en herstelvorderingen kunnen door de niet-betaling van het bedrag oplopen tot erg hoge bedragen. Wanneer de wanbetaler in het buitenland woonachtig is of goederen in zijn bezit heeft in het buitenland, kan de inning van deze boete/ herstelvordering bemoeilijkt worden. Doordat een Europees Kaderbesluit toeziet op de grensoverschrijdende inning van geldelijke sancties, kunnen bestuurlijke boetes in veel gevallen grensoverschrijdend geïnd worden. Ditzelfde geldt niet voor het grensoverschrijdend innen van herstelvorderingen.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden voor grensoverschrijdend bestuurlijk afpakken? Download dan nu de folder en de nota ‘Grensoverschrijdende inning van bestuurlijke boetes en herstelvorderingen’.

Volgende week: EURIEC-thema serie, deel 7 van 7: ‘Grensoverschrijdende uitwisseling van fiscale gegevens.’

Meer nieuwsberichten