EURIEC thema-serie deel 5: grensoverschrijdende uitwisseling van justitiële gegevens

Elke week presenteren we een van de zeven thema’s uit het EURIEC Eindrapport Fase 1 om u een beknopt én uitgebreid overzicht te geven van de mogelijkheden en belemmeringen bij de bestuurlijke samenwerking tussen België, Nederland en NRW op het gebied van georganiseerde criminaliteit. In deel 5 van de EURIEC thema-serie leest u meer over de grensoverschrijdende uitwisseling van strafregistratiegegevens en overige gerechtelijke gegevens voor bestuurlijke doeleinden.

Strafregistergegevens en andere gerechtelijke gegevens kunnen cruciaal zijn bij het inzetten van gemeentelijke bestuurlijke handhavingstools. Internationale en nationale wet- en regelgeving biedt in bepaalde gevallen ruimte voor het verstrekken van strafregistergegevens voor bestuurlijke doeleinden. Ook overige gerechtelijke gegevens, zoals informatie over lopende onderzoeken en vonnissen, mogen in sommige gevallen gedeeld worden met buitenlandse overheden.

Wilt u weten welke mogelijkheden er bestaan voor het delen van deze gegevens? Download dan nu de folder en de nota ‘Grensoverschrijdende uitwisseling van justitiële gegevens’.

Volgende week: EURIEC-thema serie, deel 6 van 7: ‘Grensoverschrijdende inning van bestuurlijke boetes en herstelvorderingen.’

Meer nieuwsberichten