EURIEC thema-serie deel 4: grensoverschrijdende uitwisseling van sociale zekerheidsgegevens

Elke week presenteren we een van de zeven thema’s uit het EURIEC Eindrapport Fase 1 om u een beknopt én uitgebreid overzicht te geven van de mogelijkheden en belemmeringen bij de bestuurlijke samenwerking tussen België, Nederland en NRW op het gebied van georganiseerde criminaliteit. In deel 4 van de EURIEC thema-serie leest u meer over de grensoverschrijdende uitwisseling van sociale zekerheidsgegevens.

Sociale zekerheidsgegevens uit een ander land kunnen cruciaal zijn voor een lokaal bestuur om misbruik van legale structuren te stoppen. Grensoverschrijdende uitwisseling van sociale zekerheidsgegevens voor bestuurlijke doeleinden is in uitzonderlijke gevallen mogelijk, hoewel een uitdrukkelijke wettelijke basis ontbreekt voor de (door)verstrekking ten behoeve van de bestuurlijke aanpak in de drie landen.

Wilt u weten in welke gevallen sociale zekerheidsgegevens grensoverschrijdend gedeeld mogen worden? Download dan nu de folder en de nota ‘Grensoverschrijdende uitwisseling van sociale zekerheidsgegevens’.

Volgende week: EURIEC-thema serie, deel  5 van 7: ‘Grensoverschrijdende uitwisseling van justitiële gegevens’.

Meer nieuwsberichten