EURIEC thema-serie deel 3: grensoverschrijdende uitwisseling van bestuurlijke gegevens

Elke week presenteren we een van de zeven thema’s uit het EURIEC Eindrapport Fase 1 om u een beknopt én uitgebreid overzicht te geven van de mogelijkheden en belemmeringen bij de bestuurlijke samenwerking tussen België, Nederland en NRW op het gebied van georganiseerde criminaliteit. Deze week: in hoeverre mogen België, Nederland en NRW bestuurlijke gegevens delen in het kader van de bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit?

Het begrip ‘bestuurlijke gegevens’ is over het algemeen zeer ruim. In dit thema zoomen we specifiek in op bestuurlijke gegevens waarover gemeenten beschikken bij de uitvoering van hun taak in het kader van de bestuurlijke handhaving. Voorbeelden hiervan zijn informatie uit het bevolkingsregister, drank- en horecawetgegevens en woningwetgegevens. Ook kijken we naar informatie die zij van andere gemeenteafdelingen krijgen.

Wilt u weten wat er op het gebied van uitwisseling van bestuurlijke gegevens wel of niet mogelijk is en welke gevolgen dit heeft voor de praktijk? Download dan nu de folder en de nota ‘Grensoverschrijdende uitwisseling van bestuurlijke gegevens’.

Volgende week: EURIEC-thema serie, deel  4  van 7: ‘Grensoverschrijdende uitwisseling van bestuurlijke gegevens: sociale zekerheidsgegevens’.


Meer nieuwsberichten