EURIEC thema-serie deel 2: grensoverschrijdende uitwisseling van gegevens uit het bevolkingsregister

In hoeverre mogen gegevens uit het bevolkingsregister gedeeld worden tussen België, Nederland en NRW in het kader van de bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit? Hierover leest u meer in de nieuwste uit een reeks brochures en juridische nota’s gebaseerd op het EURIEC Eindrapport Fase 1. Elke week presenteren we een van de zeven thema’s uit het rapport, zodat u meer kunt leren over de mogelijkheden en belemmeringen bij de bestuurlijke samenwerking tussen België, Nederland en NRW op het gebied van georganiseerde criminaliteit.

(Fictief scenario. Alle overeenkomsten met bestaande mensen of organisaties berusten op toeval.)

Als in Frenky’s flat in het Zuid-Limburgse (NL) heuvelland cocaïne wordt gevonden, besluit de burgemeester het pand voor drie maanden te sluiten. Frenky moet hierover geïnformeerd worden, echter het vermoeden bestaat dat Frenky inmiddels naar zijn broer is verhuisd, vlak over de grens in Duitsland. Om Frenky te informeren wil de gemeente een bevestiging krijgen van het vermoedelijke adres in Duitsland. Mag die informatie zomaar gedeeld worden?

Weet u het antwoord? Wilt u weten wat er op het gebied van uitwisseling van nationale registratiegegevens wel of niet mogelijk is en welke gevolgen dit heeft voor de praktijk? Download dan nu de folder en de nota ‘Grensoverschrijdende uitwisseling van gegevens uit het bevolkingsregister’.

Volgende week: EURIEC-thema serie, deel 3 van 7: ‘Grensoverschrijdende uitwisseling van bestuurlijke gegevens voor bestuurlijke doeleinden’.

Meer nieuwsberichten