Eerste XXL EURIEC expertplatform

Eind mei-begin juni nam de Taskforce-RIEC  Brabant-Zeeland contact op met het EURIEC in verband met een casus die verschillende linken had met België. De Taskforce-RIEC merkte dat het subject in Nederland in verschillende gemeenten bekend was in verband met ondermijnende activiteiten. Zodra een gemeente acties tegen het subject ondernam, vertrok het subject naar een andere gemeente. In die andere gemeente herhaalde hetzelfde scenario zich. Nu vermoedde de Taskforce-RIEC dat het subject zich verplaatst had naar België. Dit zou dus een duidelijk voorbeeld zijn van het waterbedeffect waarbij subjecten zich verplaatsen naar (buitenlandse) gemeenten die minder actief zijn in de bestuurlijke aanpak van ondermijning.

Daardoor contacteerde de Taskforce-RIEC het EURIEC met de vraag om de verschillende mogelijke partijen in België en Nederland samen te brengen en te kijken over welke informatie de verschillende partners beschikken. Een volgende stap is dan om te bekijken of deze informatie ook gedeeld mag worden en met wie. Op 29 juni vond dan ook een expertplatform plaats met als aanwezigen de betrokken Belgische en Nederlandse gemeente, de Belgische lokale en federale politie, de Nederlandse politie en de Nederlandse Belastingdienst. Daarnaast waren ook vertegenwoordigers van het ARIEC Limburg en de Taskforce-RIEC aanwezig.

Dit was het eerste door het EURIEC georganiseerde expertplatform waarbij zoveel verschillende partners van beide kanten van de grens samenkwamen om de mogelijkheden en onmogelijkheden van informatie-uitwisseling met elkaar te bespreken. Aangezien er niet echt sprake was van bestuurlijke gegevens maar eerder politionele en fiscale gegevens, werd besloten om de casus verder te laten lopen via de grensoverschrijdende uitwisselingsmogelijkheden tussen politie- en belastingdiensten.

Meer nieuwsberichten