Doelstellingen voor de tweede projectfase van het EURIEC in Duitsland

Samen met Prof. Dr. Christof Muthers en Prof. Dr. Marc Röckinghausen van de HSPV (Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung) NRW werden de doelstellingen voor de tweede projectfase van het EURIEC in Duitsland besproken. Het EURIEC en de professoren spraken af dat casussen met een grensoverschrijdende component ook in de toekomst juridisch beoordeeld worden door voormelde professoren van de HSPV. Daarnaast zal op basis van de bestaande casussen en toekomstige casussen, een soort casusboek ontwikkeld worden als handboek voor de geïnteresseerde partners. De wetenschappelijke ondersteuning door de twee professoren zal zich ook richten op het systematisch analyseren van de mogelijkheden voor het verkrijgen van informatie via openbare registers. Tenslotte worden ook de juridische mogelijkheden en beperkingen voor een soortgelijke Duitse wetgeving als de BIBOB-wetgeving in Nederland onderzocht.

Meer nieuwsberichten