BKA, LKA en EURIEC: partners in de strijd tegen de georganiseerde misdaad

Op 27 september 2022 nodigde de LKA NRW (Staatsrecherche Noordrijn-Westfalen) het EURIEC uit voor een in heel Duitsland online uitgezonden voorlichtingsevenement over de vestiging en exploitatie van illegale laboratoria voor de productie van synthetische drugs en de verwijdering van laboratoriumafval in het grensgebied België/Nederland/Duitsland. Doel van het evenement was de aandacht van de deelnemende autoriteiten voor de oprichting en werking van illegale laboratoria voor de productie van synthetische drugs en op de verwijdering van laboratoriumafval in het grensgebied (B, NL, D). Vertegenwoordigers van de rijksrecherche, gemeenten, politieautoriteiten en brandweerkorpsen namen deel aan het evenement.

Vertegenwoordigers van de LKA, de brandweer en Duitse en Nederlandse gemeenten brachten verslag uit over hun ervaringen. De essentie voor alle deelnemers was dat voor een succesvolle en vroegtijdige opsporing van drugslaboratoria en laboratoriumafval een gerichte uitwisseling van informatie tussen de betrokken autoriteiten op nationaal en internationaal niveau noodzakelijk is. Vertegenwoordigers van de Duitse Federale Recherche (BKA) gaven een presentatie over de ENAA en Annelore Eichel, accountmanager EURIEC, bracht verslag uit over de werkzaamheden en doelstellingen van EURIEC. In dit verband wezen de vertegenwoordigers van het BKA en EURIEC op het belang en de relevantie van de bestuurlijke aanpak en riepen zij op tot meer uitwisseling van informatie, met name over de grenzen heen. 

Meer nieuwsberichten