Bijeenkomst van het Landeskriminalamt NRW over georganiseerde criminaliteit

Bijeenkomst van het Landeskriminalamt NRW over georganiseerde criminaliteit in het kader van de oprichting, exploitatie en verwijdering van afval uit/van illegale laboratoria voor de productie van synthetische drugs in het grensgebied (Nederland – België – Duitsland).

Op 18 oktober heeft het Landeskriminalamt van NRW voor verschillende autoriteiten een online-evenement georganiseerd over de mogelijkheden om informatie te verstrekken over de georganiseerde criminaliteit. Specifiek ging dit over de mogelijkheden voor informatie-uitwisseling in verband met de oprichting en exploitatie van illegale laboratoria voor de productie van synthetische drugs in het grensgebied van Duitsland/Nederland/België, alsook over de illegale verwijdering van afval van de drugsproductie. Het doel van de bijeenkomst was om de samenwerking en informatie-uitwisseling tussen autoriteiten te intensiveren en waar nodig te verbeteren in het kader van een administratieve aanpak. Het is immers van belang dat de (lokale) autoriteiten de tekenen van georganiseerde criminaliteit herkennen, bijvoorbeeld bij het illegaal storten van chemisch afval van de drugsproductie of door geuren tijdens inspecties van afgelegen fabrieksgebouwen. De organisatoren informeerden en sensibiliseerden de autoriteiten over deze belangrijke kwestie en verschaften praktische kennis. Het EURIEC heeft de deelnemers in dit kader geïnformeerd over zijn werkzaamheden en de opgebouwde expertise.

Meer nieuwsberichten