Bijeenkomst van EURIEC-medewerkers met medewerkers van SiKoRuhr

Op 11 oktober 2021 hebben medewerkers van het EURIEC een ontmoeting gehad met medewerkers van de SikoRuhr (Sicherheitskooperation Ruhr) voor een kennismaking. Het SiKo Ruhr werd in 2020 opgericht met als doel om de strijd tegen criminele families in het Ruhrgebied te intensiveren door verschillende overheidsdiensten samen te brengen. Medewerkers van de politiediensten, de gemeenten, de douane werken hier nauw samen om in samenwerking met de financiële autoriteiten, de strijd tegen clancriminaliteit nog efficiënter en doeltreffender te maken. Tijdens de discussie vonden we veel gelijkenissen in ons werk en onze doelstellingen. Zo is zowel het EURIEC als SiKoRuhr overtuigd dat georganiseerde criminaliteit een grote bedreiging vormt voor de veiligheid van de burgers en dat de bestrijding van de georganiseerde criminaliteit niet de taak van enkel de politie en justitie mag zijn. Daarnaast is ons gemeenschappelijk doel op lange termijn om ervoor te zorgen dat gemeenten en andere partners de signalen van georganiseerde criminaliteit herkennen en gebruik maken van de bestaande bevoegdheden om op te treden.

Meer nieuwsberichten