Bezoek Europarlementariërs Jeroen Lenaers en Vera Tax aan het EURIEC

Op vrijdag 4 maart 2022 brachten de Europarlementariërs Jeroen Lenaers (CDA) en Vera Tax (PvdA), samen met hun assistenten Jeroen Naus en Davy van Aarssen, een bezoek aan het EURIEC. Tijdens de bijeenkomst werd onder meer gesproken over het ontstaan van het EURIEC, haar activiteiten en de behaalde resultaten tot nu toe. Het EURIEC-team presenteerde haar bevindingen over de mogelijkheden voor grensoverschrijdende informatie-uitwisseling aan de hand van een vijftal casussen, bijvoorbeeld op het gebied van witwassen en arbeidsmigranten.

De Europarlementariërs namen met veel interesse deel aan het gesprek. Naast het belang van de grensoverschrijdende samenwerking in de bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit, werd ook de aandacht hiervoor op Europees niveau benadrukt. Rob Hutschemaekers, hoofd EURIEC, gaf aan: 

“De bestuurlijke aanpak is van toegevoegde waarde voor de aanpak van georganiseerde criminaliteit in Europa. De ervaringen van het EURIEC zijn te gebruiken voor andere Europese grensregio’s.” 

V.l.n.r. Vera Tax, Luud Geerlings, Jeroen Lenaers en Rob Hutschemaekers

Jeroen Lenaers is sinds 2014 lid van het Europees Parlement namens het CDA. Hij heeft onder andere de commissies Werkgelegenheid en sociale zaken (EMPL) en Burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken (LIBE) in zijn portefeuille. Als rapporteur werkte hij onder meer aan de oprichting van de Europese Arbeidsautoriteit en het instellen van interoperabiliteit tussen de Europese justitie, politie en migratie-informatiesystemen.

Vera Tax is sinds 2019 lid van het Europees Parlement. In het Europees Parlement houdt zij zich, binnen de commissies Vervoer en toerisme (TRAN) en Regionale ontwikkeling (REGI), onder andere bezig met een veilige, duurzame en sociale transportsector en grensoverschrijdende samenwerking.

Meer nieuwsberichten