Benelux politieverdrag goedgekeurd door Belgische parlement. Een stap naar internationale informatie-uitwisseling ten behoeve van de bestuurlijke aanpak?

Het Belgische parlement keurde tijdens de plenaire zitting van 4 maart 2021 het nieuwe Benelux-politieverdrag goed. Het verdrag zal pas daadwerkelijk in werking treden na goedkeuring door Nederland en het Groothertogdom Luxemburg. Normaal zal dit in de loop van 2021 het geval zijn aangezien in Nederland hiervoor reeds een wetsvoorstel is voorgelegd aan de Tweede Kamer. Het verdrag heeft enkel betrekking op de Benelux-landen en zal dus geen betrekking hebben op de uitwisseling van informatie met Duitsland.

Het doel van dit nieuwe verdrag is onder meer het uitbreiden van de mogelijkheden voor grensoverschrijdend politieoptreden en het vergemakkelijken van politieonderzoeken in buurlanden. Daarnaast is het doel van dit verdrag ook om de uitwisseling van gegevens te verbeteren. Omwille van dit laatste doel, is het Benelux-politieverdrag ook van belang voor de werkzaamheden van het EURIEC.

Het nieuwe Benelux-politieverdrag voorziet zelfs uitdrukkelijk in een bepaling die er op gericht is om het mogelijk te maken om politiegegevens uit te wisselen ten behoeve van het treffen van bestuurlijke maatregelen ter voorkoming van strafbare feiten. Het EURIEC staat in contact met vertegenwoordigers van Benelux om samen te kijken naar de mogelijkheden die het verdrag kan bieden voor een grensoverschrijdende bestuurlijke aanpak.

Meer nieuwsberichten