Aansluiting en bekendmaking bij bestaande structuren in België

In 2017 werden in België drie Arrondissementele Informatie en Expertise Centra (ARIEC’s) opgericht: ARIEC Limburg, ARIEC Antwerpen en PAALCO Namen. Het is de taak van de ARIEC’s om gemeenten te sensibiliseren, adviseren en ondersteunen op het gebied van bestuurlijke aanpak van de georganiseerde criminaliteit.

De ARIEC’s bieden praktische en juridische ondersteuning bij de afhandeling en coördinatie van individuele dossiers. Dit kan op diverse manieren zoals het rond de tafel brengen van partners (stad/gemeente, politie, Openbaar Ministerie, inspectiediensten, enz.) om casussen te bespreken, het organiseren van flex-acties en het opstellen van reglementen en protocollen met het oog op bijvoorbeeld vergunningverlening

De ARIEC’s zijn vergelijkbaar met, maar niet gelijk aan, de Nederlandse RIEC’s. Zo heeft België ten eerste geen RIEC-convenant maar is de informatie-uitwisseling gebaseerd op protocollen. Ten tweede zijn de ARIEC’s formeel ondergebracht in de politieorganisatie. Een ander verschil is dat in België voorlopig nog geen landelijk dekkend netwerk bestaat zoals bij de RIEC-LIEC structuur in Nederland en zijn de financiële middelen voor de ARIECs vooralsnog veel beperkter. Net zoals het EURIEC worden de ARIEC’s gefinancierd door Europese subsidies uit het Internal Security Fund. De Europese subsidies voor de ARIEC’s lopen voor een termijn tot en met 2021, hierna bestaat de verwachting dat de ARIEC’s definitief ingekapseld worden in de politiestructuren.

Het is de bedoeling dat het EURIEC aansluit bij de bestaande Belgische, Duitse en Nederlandse structuren. Daarom is het EURIEC onder meer steeds aanwezig op de samenkomst van de drie ARIEC’s waarbij best practices worden gedeeld en gemeenschappelijke problemen besproken. Op die manier volgt het EURIEC de ontwikkelingen in België op de voet en kunnen ook grensoverschrijdende casussen voorgelegd en besproken worden. Daarnaast kreeg het EURIEC de mogelijkheid om zich voor te stellen op de eerste netwerkbijeenkomst van de zogenaamde SPOC’s (Single Point Of Contact), georganiseerd door het ARIEC Limburg. Dergelijke bijeenkomsten zijn een uitstekende manier om de bewustwording in België over de bestuurlijke aanpak en de grensoverschrijdende aanpak ervan te vergroten.

Meer nieuwsberichten