Internationale jargonlijst

Vergelijking van vakjargon in de bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit in het Engels, Duits, Frans en Nederlands.

Raadplegen openbare bronnen

Mogelijkheden van verschillende te raadplegen openbare bronnen in het buitenland.

Praktische handreikingen

Handreikingen voor vraagstukken met betrekking tot grensoverschrijdende informatie-uitwisseling.

Voorbeeldbrieven

Standaard-formats voor schriftelijke informatieverzoeken in het buitenland.

EURIEC Eindrapport

Overzicht van bevindingen en activiteiten van het EURIEC in de eerste projectperiode (’19-’21).

Voor criminelen zijn grenzen boterzacht, voor overheden vormen ze een enorme barrière.

Bij de aanpak van grensoverschrijdende georganiseerde criminaliteit zijn landsgrenzen een enorme barrière. Zo kent elk land zijn eigen wet- en regelgeving en talen en zijn er verschillen in de (bestuurlijke) bevoegdheden en verantwoordelijkheden. Daarnaast zijn er grote verschillen in de mate van bewustzijn omtrent georganiseerde criminaliteit en specifieker de rol van het bestuur in de aanpak hiervan. Criminelen maken hiervan bewust gebruik: ze zoeken de grenzen op.

Als EURIEC is het ons doel om de bestuurlijke samenwerking tussen België, Duitsland en Nederland in de aanpak van georganiseerde criminaliteit te versterken. Dit doen we door het opbouwen van netwerken en overlegplatformen, het verhogen van het bewustzijn over de bestuurlijke aanpak van grensoverschrijdende criminaliteit en door het bieden van ondersteuning in casuïstiek. Tevens leveren wij voortdurend informatieproducten die de kennis vergroten over de mogelijkheden tot grensoverschrijdende informatie-uitwisseling. Lees meer