“Voor criminelen zijn grenzen boterzacht, voor overheden vormen ze een enorme barrière”

Landsgrenzen vormen geen belemmering voor criminelen. Sterker nog, criminelen maken bewust gebruik van landsgrenzen om hun activiteiten verborgen te houden voor overheden en opsporingsinstanties. Bij de aanpak van ondermijning blijken landsgrenzen een grote barrière te vormen. Zo kent elk land zijn eigen wet- en regelgeving, talen en zijn er verschillen in de (bestuurlijke) bevoegdheden en verantwoordelijkheden. Daarnaast zijn er grote verschillen in de mate van bewustzijn omtrent ondermijning en specifieker de rol van het bestuur in de aanpak hiervan.

Doelstellingen EURIEC

Binnen het RIEC Limburg is het EURIEC opgericht om de grensoverschrijdende bestuurlijke samenwerking te voorzien van een stevige impuls door:

1. Awareness: bestuurlijke overheden in België, Noordrijn-Westfalen (Duitsland) en Nederland bewust te maken van de noodzaak tot internationale samenwerking en informatie-uitwisseling op het gebied van de bestuurlijke aanpak van ondermijnende criminaliteit.

2. Casuïstiek: aan de hand van concrete casuïstiek met een internationaal component (België, Noordrijn-Westfalen (Duitsland) of Nederland) de mogelijkheden en onmogelijkheden van grensoverschrijdende informatie-uitwisseling tussen bestuurlijke overheden te onderzoeken. De bevindingen hiervan worden gepresenteerd aan de verantwoordelijke instanties in de betreffende landen.


Wat mag u verwachten?

Op basis van de bevindingen uit de grensoverschrijdende casuïstiek stelt het EURIEC handleidingen op waarmee de grensoverschrijdende kennisdeling wordt vergroot (zie de lijst hiernaast). Deze documenten worden hier gepubliceerd.

Vragen?

Heeft u vragen aan het EURIEC? Neem dan contact met ons op via het contactformulier.

Handleidingen

  • Raadplegen openbare bronnen
  • Officiële documenten die ingezetenen van BE, DE en NL bij overheidsinstanties zelf kunnen opvragen


Actueel